Veronika Vildmanová
Z koncertu ve Valdštejnské lodžii
Adventní koncert ve Vinci
Zpěv a housle v růžích
Musica dolce e brillante
S varhanicí Zdeňkou Nečesanou
Na lidovou notu, únor 2016
Krajina básníkova srdce
Déšť dští v Španělsku...
Benefice pro Apropo
Na lidovou notu, únor 2016
Z programu Koniny jedné rodiny
Letní koncert árií a duetů

Fotogalerie

© 2020 VV

Na lidovou notu, únor 2016

S Davidem Křížem (www.davidkriz.cz). Kyjovský kroj poskytla Obec baráčnická Sobotka.